TITELDESIGN

And Then We Danced      Thunder In My Heart      Drugdealer        Parning        Årets kortaste dag        Terje         KNEG - sex filmer om arbete         Badaren

 Hej världen         Kurs i självutplåning        Nitton      Tvagning        Lyckad upptining av Herr Moro     2121 - sex filmer från framtiden

Min specialitet som filmgrafiker är titeldesign för filmer och serier.

Uppdraget täcker oftast titel, för- och eftertext, men kan utformas efter projektet.